Η αξία των Διαπιστεύσεων

Περισσότεροι από 20.000 coaches κατέχουν κάποια από τις 3 πιστοποιήσεις του International Coach Federation (ICF) που ηγείται στην ανάπτυξη του επαγγελματικού coaching. Με τις πιστοποιήσεις του ICF οι coaches επιδεικνύουν όχι μόνο γνώση και δεξιότητες, αλλά και τη δέσμευσή τους σε υψηλά επαγγελματικά πρότυπα και σ’ έναν ισχυρό κώδικα ηθικής. Η πιστοποίηση αποδεικνύει την αξιοπιστία των coaches σαν επαγγελματίες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλους όσους θέλουν να αποκτήσουν πιστοποίηση του ICF είναι να ολοκληρώσουν σχολαστική εκπαίδευση και πρακτική, παρέχοντας αποδείξεις για τη δέσμευσή τους στο coaching.

Ο σκοπός του προγράμματος πιστοποιήσεων του ICF είναι να:

• Προστατεύει και να εξυπηρετεί τους καταναλωτές των υπηρεσιών coaching
• Να εξακριβώνει και να επιβεβαιώνει την επάρκεια των coaches
• Να εμπνέει την επιδίωξη συνεχούς ανάπτυξης

Έρευνες του ICF ανέδειξαν πολλούς λόγους για τους οποίους οι coaches ωφελούνται με την απόκτηση κάποιας πιστοποίησης. Σύμφωνα με την ICF Global Coaching Study του 2012, οι πιστοποιημένοι coaches ανέφεραν υψηλότερο εισόδημα, παγκοσμίως, από το μέσο εισόδημα των μη πιστοποιημένων, με εξαίρεση την Μέση Ανατολή και την Αφρική. Σύμφωνα με την ICF Global Consumer Awareness Study του 2010 οι πελάτες που εργάστηκαν με πιστοποιημένους coaches ήταν περισσότερο ευχαριστημένοι με την εμπειρία τους στο coaching και το συνέστηναν σε άλλους. Στην ίδια μελέτη, το 84% των ενηλίκων καταναλωτών που βίωσαν μία σχέση coaching ανέφεραν πως ήταν σημαντικό να έχουν πιστοποιηθεί οι coaches.

«Το να είμαι πιστοποιημένη coach είναι ο τρόπος με τον οποίο λέω στον κόσμο - Είμαι επαγγελματίας coach -». Julia Mattern, PCC

«Οι πιστοποιημένοι coaches του ICF είναι καλά ενημερωμένοι, αξιόπιστοι και δεσμευμένοι να παρέχουν εξαιρετικού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες τους. Αντιπροσωπεύουν τους καλύτερους της κοινότητας του coaching». Dr. Damian Goldvarg, MCC

Ακολουθήστε μας:

facebooktwitteryoutubelinkedin

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

 info@icfgreece.org

Επικοινωνία