Φίλοι του ICF

Στο πλαίσιο των πυλώνων/στόχων Ανάπτυξη, Διασύνδεση και της αξίας μας Υπηρεσία/Προσφορά, ισχύει από 1.6.14 ο θεσμός των ΦΙΛΩΝ του chapter μας

Στόχος θεσμού:

Η ηθική και υλική συμπαράσταση των προσπαθειών του ICF Greece chapter για την ανάπτυξη του coaching στην Ελλάδα από ΦΙΛΟΥΣ που ενστερνίζονται το όραμά μας θέλουν να συνεισφέρουν στο έργο μας και επιθυμούν να είναι κοντά μας χωρίς να είναι ακόμη έτοιμοι να γίνουν μέλη μας. Στο μέλλον όταν θα διαθέτουν τις προϋποθέσεις και το επιθυμούν θα έχουν την πλήρη υποστήριξη μας στη σχετική διαδικασία.

Ο θεσμός των ΦΙΛΩΝ ανταποκρίνεται σε δύο από τους 5 πυλώνες του οράματος του chapter μας που είναι η ΑΝΑΠΤΥΞΗ και η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ συγκεκριμένα μεταξύ των μελών, της τοπικής κοινωνίας και την αγοράς.

Προνόμια ΦΙΛΟΥ

1. Η συμμετοχή σε ένα διεθνές αλλά και εθνικό όραμα που βελτιώνει, αναπτύσσει την κοινωνία μας αλλά και εμάς τους ίδιους μέσα σε αυτή. Η υποστήριξη των προσπαθειών του ICF Greece chapter για την ανάπτυξη του coaching στην Ελλάδα.

2. Η αλληλεπίδραση και επικοινωνία με την καλύτερη και πιο αξιόπιστη ομάδα πιστοποιημένων αλλά και διαπιστευμένων επαγγελματιών coaches με διεθνή αξιοπιστία και προσανατολισμό αλλά ταυτόχρονα με βαθιά γνώση και εμπειρία των τοπικών ιδιαιτεροτήτων,  τα μέλη του ICF Greece Chapter.

3. Η άμεση ενημέρωση για όλες τις δραστηριότητες του ICF Greece Chapter.

4. Η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις επικοινωνίας, networking, ανάπτυξης, ή εκπαιδευτικά σεμινάρια δωρεάν ή με μειωμένη συμμετοχή.

5. Η συμμετοχή στις Επιτροπές με επικουρικό ή συμβουλευτικό ρόλο. Μελών και Ηθικής, Διαπίστευσης, Οργάνωσης Εκδηλώσεων, Μάρκετινγκ, Επικοινωνία & Δημοσίων Σχέσεων, Χορηγιών, Site, Δωρεάν / Μη Κερδοσκοπικών Δράσεων, International Coaching Week

Η ενασχόληση με τις επιτροπές προσφέρει σημαντικά οφέλη στα οποία συγκαταλέγονται η δυνατότητα και η ευκαιρία:

Να αναπτύξει πρωτοβουλία 

Να εμπλακεί ενεργά στην ανάπτυξη του κλάδου

Να διευρύνει τις γνώσεις, τις εμπειρίες  και τις γνωριμίες του.

6. Η κατάθεση ιδεών για δράσεις που εξυπηρετούν το όραμά μας και προβάλουν τις αξίες μας.

7. Η συμμετοχή στο σχεδιασμό και οργάνωση δράσεων.

8. Εγγραφή στο facebook και στο linkedin.

9. Η πλήρης υποστήριξη από τα μέλη μας και το ΔΣ ώστε να αποκτήσει τις προϋποθέσεις να γίνει πλήρες μέλος μας και να αποκτήσει πολύ περισσότερα οφέλη.

Προϋποθέσεις για να γίνει κανείς φίλος

Να ενστερνίζεται, να εμπνέεται, και να έχει αντίστοιχη συμπεριφορά σύμφωνα με το όραμα, την αποστολή και τις αξίες του ICF Greece Chapter.

Να έχει διαβάσει και συμφωνήσει με τον κώδικα της ηθικής δεοντολογίας του ICF.

Να εγκριθεί από την επιτροπή μελών με δικαίωμα αναίρεσης της συμμετοχής του σε περίπτωση αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς.

Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογότυπο και δεν έχει δικαίωμα ψήφου μέχρι να γίνει πλήρες μέλος μας.

Εγγραφή στο ICF Greece Chapter: 20 ευρώ 
(ισχύει για νέους φίλους ή για φίλους που δεν έχουν ανανεώσει έγκαιρα την ετήσια συνδρομή τους, έως 31/03)

Ετήσια συνδρομή: 60 ευρώ

Πληροφορίες συνδρομής νέων Φίλων

Προνομιακές εκπτώσεις για σπουδαστές coaching
Ειδικά για τους φίλους που φέρουν την ιδιότητα του φοιτητή σε κάποια από τις πιστοποιημένες από το Global Mentoring & Coaching Alliance (ICF, EMCC, AC) σχολές coaching ή φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ελληνικό ή ξένο εκπαιδευτικό ίδρυμα), για τον πρώτο χρόνο της συνδρομής τους, ισχύει έκπτωση 50% στην ετήσια συνδρομή του ICF Greece Chapter, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης βεβαίωσης φοίτησης από το εκπαιδευτικό τους ίδρυμα.

Τραπεζικός Λογαριασμός

Συμπληρώστε εδώ την φόρμα υπαγωγής μέλους/φίλου του ICF Greece

Ακολουθήστε μας:

facebooktwitteryoutubelinkedin

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

 info@icfgreece.org

Επικοινωνία