▪ Ενδονουκλεάσες περιορισμού & DNA τροποποιητικά ένζυμα
▪ DNA πολυμεράσες & τεχνολογίες ενίσχυσης DNA
▪ NEBNext αντιδραστήρια - προετοιμασία βιβλιοθηκών για αλληλούχηση NGS
▪ Kit καθαρισμού νουκλεϊνικών οξέων
▪ Kit κλωνοποίησης & συνθετικής βιολογίας

Αντιδραστήρια ανάλυσης RNA & εργαλεία πρωτεΐνικής έκφρασης

www.neb.com


▪ Προϊόντα & υπηρεσίες σύνθεσης DNA- RNA (Primers & Probes)
▪ Προϊόντα συνθετικής βιολογίας (gBlocks gene fragments, custom gene synthesis)
▪ Προϊόντα για Next Generation Sequencing (Exome research panel, Inherited diseases panel)
▪ Προϊόντα για την έρευνα της γονιδιακής έκφρασης (qPCR Probes, Predesigned qPCR Assays, Probe-Based qPCR Master Mix)

www.eu.idtdna.com/site 


▪ Kit απομόνωσης/καθαρισμού DNA, με τη χρήση στηλών (spin-columns) ή διαλυμάτων.
▪ Kit απομόνωσης/καθαρισμού RNA με χρήση οργανικών ή μη- διαλυμάτων ή με στήλες (spin-columns).
▪ Διάλυμα σταθεροποίησης / προστασίας του RNA σε δείγματα ιστών ή κυττάρων.
▪ Kit απομόνωσης plasmid DNA mini midi, maxi (καθαρό, με χαμηλά επίπεδα ή πλήρως απαλλαγμένο από ενδοτοξίνες).
▪ Kit καθαρισμού DNA (clean-up) από PCR και gel αγαρόζης.
▪ Kit εξαγωγής πρωτεϊνών από ζωϊκά κύτταρα και ιστούς.

http://www.geneall.com/english/index.php

 

 

Αθήνα

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1

2105226547, 2105249881,
     2105220257

2105244744

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φόρμα Επικοινωνίας

 

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 16:00

Θεσσαλονίκη

Θεαγένους Χαρίση 55

2310829006

2310864213

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φόρμα Επικοινωνίας